Информация
Иновативна услуга, предназначена за използване от адвокати, адвокатски кантори и адвокатски дружества. Съхранявате и обработвате документацията от цялата си кантора в електронен формат на сървърите на еТемида. По този начин имате възможност да работите по делата си от всякъде (от кантората, от вкъщи, от съда, докато сте на среща при клиент).

Системата Ви дава възможност да споделяте конкретни дела, по които работите с други Ваши колеги с цел съвместна работа или консултация.